سیب زمینی بنفش

تولید سیب زمینی بنفش ژاپنی

آیا با خواص سیب زمینی بنفش به عنوان یکی از محصولات کشاورزی با خاستگاه ژاپنی و آسیای دور آشنایی دارید؟ آیا تولید این محصول در ایران انجام می گیرد؟ورود هر محصول جدید به بازار زمانی با استقبال رو به رو می شود که ضمن داشتن جذابیت ظاهر بتواند از نظر رفع نیاز و مشکل نیز […]

بیشتر بخوانید