سیب زمینی ماکو

بازار سیب زمینی مرغوب ماکو

انواع سیب زمینی های مرغوب با قیمت های بسیار مناسب تری از قیمت های بازار در ماکو و مرز بازرگان ، عرضه و صادرات می شوند.ترکیه انواع سیب زمینی های مختلف را با قیمت های بسیار مناسبی در ایران فرآهم کرده و در کشور مقصد مورد استفاده قرار می دهد. انواع این فرآورده ها در […]

بیشتر بخوانید