سیب زمینی میلو

تولید سیب زمینی میلوا فریدن

تولید سیب زمینی رقم میلوا در فریدن اصفهان امکان پذیر است؟ چه ویژگی هایی رقم سیب زمینی میلوا را نسبت به انواع دیگر متمایز کرده است؟ سیب زمینی مورد نیاز برای خریداران خانگی در بازار، باید رقمی از سیب زمینی باشد که مخصوص تازه خوری است. در مناطقی چون فریدن که آب و هوای سرد […]

بیشتر بخوانید